Zásady zpracování osobních údajů

V souladu s požadavky evropské legislativy pro oblast ochrany osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679), které je účinné od 25. 5. 2018, vám poskytujeme níže uvedené informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a jakým způsobem je budeme využívat.

Provozovatelem internetového obchodu Nejenchlebem.cz je firma Fitsport-komplex s.r.o., Bezručova 620, 66701 Židlochovice, IČO: 60740736, DIČ: CZ60740736, vedená u Živnostenského úřadu v Ivančicích. Zápis do OR: Firma je registrovaná u KOS v Brně, odd. C, vložka 18293.

Pokud provozovatel internetového obchodu Nejenchlebem.cz zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, souhlas je vždy dobrovolný a je možné jej kdykoliv odvolat stejně jednoduchým způsobem jako jej učinit. Souhlas zůstává v platnosti, dokud jej neodvoláte.

 • Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Nejenchlebem.cz zpracovává následující kategorie osobních údajů, které potřebuje v souvislosti s dokončením objednávky:

o   jméno a příjmení,

o   doručovací adresa,

o   telefonní číslo,

o   e-mailová adresa, a případně také

o   IČO, DIČ a fakturační adresa .

 • Vaše e-mailová adresa slouží jako Váš identifikátor (v případě registrace představuje přihlašovací jméno zákazníka) a rovněž slouží pro veškerou komunikaci. Na Vaši e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení objednávky a informace o zaslání, stejně jako vyrozumění, že Vaše zásilka je připravena k vyzvednutí v provozovně.
 • Osobní údaje jsou v případě, že nakupujete bez registrace zpracovávány za účelem dokončení objednávky a jejího vyřízení (realizace objednávky). Pokud nám poskytnete osobní údaje v souvislosti s registrací, použijeme je zejména pro správu zákaznického účtu.
 • Vaše osobní údaje mohou být předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. V rámci vyřízení Vaší objednávky obdrží od nás námi vybrané subjekty, jako např. logistické firmy, dopravci, banky atd. potřebné údaje k vyřízení Vaší objednávky. Takto získané údaje smí naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením Vaší objednávky.
 • Osobní údaje mohou být rovněž použity pro marketingové účely E-shopu Nejenchlebem.cz, pokud s tím dáte souhlas v průběhu objednávky nebo v zákaznickém účtu. Osobní údaje neposkytujeme pro marketingové účely žádné třetí straně.

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem odběru novinek a speciálních nabídek

Vyjádření souhlasu

Pro konkrétní zpracování osobních údajů je vždy vystaven konkrétní souhlas s tímto zpracováním. Vždy obsahuje minimálně tyto informace:

 •          výčet osobních údajů, které hodláme zpracovávat,
 •          účel, pro který osobní údaje hodláme zpracovávat,
 •          případné příjemce osobních údajů,
 •          dobu platnosti souhlasu,
 •          možnost odvolání souhlasu,
 •          odkaz na informace o zpracování osobních údajů.

 

Odvolání souhlasu

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na dodání zboží, využívání výhod věrnostního programu nebo jiné využívání našich služeb.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat na firemní e-mail (viz zápatí). Po tomto odvolání již nebudeme dál zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely uvedené v souhlasu. Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný souhlas.

Vaše práva při zpracování osobních údajů

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které o Vás zpracováváme, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistil nebo se domníval, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, odstranění takového závadného stavu. Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.